Congress Lecture

0.0The average rating is 0 stars out of 5.
Prosthodontic Planning and Procedures

Karmaşık İmplant Vakalarında Protetik Çözümler

Yurdanur Ucar

Bu konferansta Dr. Uçar, karmaşık implant vakalarında ileri cerrahiye alternatif olarak seçilebilecek, daha pratik protetik çözümler hakkında bilgiler veriyor.

Sunumda; karmaşık vakaların bazılarında ileri cerrahi yöntemlere başvurmadan dar ve kısa implantlarla tedavinin, overdenture ya da hibrid protezler yapmanın ve son olarak da, aşırı kemik kaybı durumlarında pembe beyaz kombine tedavilerle çözüm aramanın, kolaylıkları ve yararları üzerinde durulmaktadır.

Bu konferansın dinlenmesiyle, dişhekimleri aşağıda belirtilen ana başlıklarda bilgi sahibi olurlar:

 • Karmaşık vakalarda protetik tercihler
 • Kısa İmplantlar
 • Dar çaplı implantlar
 • Overdenture protezler
 • Hibrid protezler
Duration
23 minutes
Source
ITI Congress Turkey & Azerbaijan 2016
CPD/CME
0.4 hours
Purchase price
12 Academy Coins
Publication date: Apr 18, 2017 Last review date: Apr 11, 2017 Next review date: Apr 11, 2020
 • Components & Materials
 • Congress Lecture
 • Esthetics
 • Full-Arch RDP
 • Implants
 • Languages
 • Mini Implants
 • PES/WES
 • Prosthesis Design
 • Prosthodontic Planning & Procedures
 • Prosthodontics
 • RDP
 • Reduced Diameter Implants
 • Turkish

ITI QR code Mvc

Share this page

Download the QR code with a link to this page and use it in your presentations or share it on social media.

Download QR code
QR code