Congress Lecture

0.0The average rating is 0 stars out of 5.
Surgical Planning and Procedures

Horizontal Ögmentasyon ‒ Hangi Teknik? Ne Zaman?

Erdem Kilic

Bu konuşmada horizontal alveoler yetersizliklerde kullanılan yöntemlerden olan alveoler split, partiküllü greftleme ve blok greftleme yöntemleri anlatılmaktadır. Teknik olarak uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken detaylar ve hangi işlemin hangi durumda tercih edilmesi gerektiğinin açıklığa kavuşturulması hedeflenmektedir.

Bu konferansın sonunda dinleyiciler, aşağıda belirtilen ana başlıklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurlar:

 • Horizontal alveoler yetersizliklerde sıklıkla kullanılan yöntemler
 • Bu yöntemlerin verimlilikleri
 • Hangi durumlarda hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiği  
Duration
30 minutes
Source
ITI Congress Turkey & Azerbaijan 2016
CPD/CME
0.5 hours
Purchase price
15 Academy Coins
Publication date: Mar 24, 2017 Last review date: Mar 17, 2017 Next review date: Mar 17, 2020
 • Biomaterials
 • Bone Augmentation
 • Bone Management
 • Components & Materials
 • Congress Lecture
 • Horizontal Bone Augmentation
 • Languages
 • Surgery
 • Surgical Planning & Procedures
 • Turkish

ITI QR code Mvc

Share this page

Download the QR code with a link to this page and use it in your presentations or share it on social media.

Download QR code
QR code