Congress Lecture

0.0The average rating is 0 stars out of 5.

Estetik Tek Diş İmplantlarda İş Akışı

Yeliz Cavusoglu

Bu konuşmada, estetik bölgede tek diş eksikliklerindeki iş akışı anlatılmaktadır. Estetik alanın tarifi yapılmakta ve zorlukları paylaşılmaktadır. Bu bölgede cerrahi olarak uygulanabilecek yaklaşımların detayları, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, yumuşak dokudan beklenilenler, protetik aşamada hem geçici hem de daimi restorasyonların yapımında dikkat edilmesi gerekenler, dayanak seçiminde dikkat edilmesi gerekenler anlatılmaktadır.  

Bu konferansın dinlenmesiyle, dişhekimleri aşağıda belirtilen ana başlıklarda bilgi sahibi olurlar:

 • Estetik bölgenin gereksinimlerini kavrayabilecek
 • Yönlendirmeli kemik rejenerasyonu ile ilgili bilgi sahibi olabilecek
 • Estetik bölgede başarılı restorasyonlar yapabilmek için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir
Duration
66 minutes
Source
ITI Congress Turkey & Azerbaijan 2016
CPD/CME
1.1 hours
Purchase price
33 Academy Coins
Publication date: Mar 27, 2017 Last review date: Mar 20, 2017 Next review date: Mar 20, 2020
 • Bone Augmentation
 • Bone Management
 • Case Type
 • Congress Lecture
 • Esthetics
 • GBR
 • Languages
 • Prosthodontics
 • Single-Tooth Space
 • Surgery
 • Surgical Planning & Procedures
 • Turkish

ITI QR code Mvc

Share this page

Download the QR code with a link to this page and use it in your presentations or share it on social media.

Download QR code
QR code