Congress Lecture

0.0The average rating is 0 stars out of 5.
Surgical Planning and Procedures

Aşırı Kemik Kaybı Olan Çenelerde Straumann Pro Arch Yöntemi Ile İmplant Üstü Sabit Rehabilitasyon

Mehmet Akif Eskan

Dr. Eskan bu konferansta, aşırı rezorbe olmuş çenelerde dört implantla desteklenen bir implant üstü sabit rehabilitasyon olan Straumann Pro Arch tekniğini, sonlandırdığı vakaları eşliğinde tanıtmaktadır. Son dönemde bu tip vakalarda uygulanmaktda olan bu yöntem, anında implantasyon ve anında yükleme kavramlarını üzerine inşa edilmiş, hastalar adına doğru vaka seçimlerinde birçok yarar sağlamıştır.

Bu konferansın sonunda dinleyiciler, aşağıda belirtilen ana başlıklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurlar:

 • Straumann Pro Arch tekniğinin genel hatları
 • Anında implantasyon ve anında yükleme kavramları
 • Tekniğin Endikasyonları ve Tedavi Planlaması
 • Bu tekniğin uygulaması, cerrahi ve protetik yapım aşamaları
 • Başarı kriterleri ve başarı oranları
Duration
45 minutes
Source
ITI Section Meeting Turkey 2015
CPD/CME
0.77 hours
Purchase price
23 Academy Coins
Publication date: Mar 7, 2017 Last review date: Feb 28, 2021 Next review date: Feb 28, 2024
 • Congress Lecture
 • Failure
 • Immediate Loading
 • Immediate Placement
 • Languages
 • Loading Protocols
 • Outcomes
 • Placement Protocols
 • Prosthodontics
 • Success and Survival
 • Surgery
 • Surgical Planning & Procedures
 • Turkish

ITI QR code Mvc

Share this page

Download the QR code with a link to this page and use it in your presentations or share it on social media.

Download QR code
QR code