Congress Lecture

0.0The average rating is 0 stars out of 5.
Practising Implant Dentistry and Self Directed Learning

İmplantolojide Bilgi Yönetimi: Kliniğimizin Karanlık Yüzü

Haldun Iplikcioglu

Medyadan gereksiz ve yanlış bilgiler servis edilmektedir; bu da hastalarımızın kafasının karışmasına neden olmaktadır. Dişhekimliği eğitimi ezbere dayalı bir çizgidedir ve kliniklerimizde tek başımıza kaldığımızda bize yol göstermesi için kanıta dayalı dişhekimliği bilgilerini kullanmak durumundayız. Ancak bu bilgilerin sonuçlarını değerlendirirken çok dikkatli olmalıyız. Endüstrinin veriler üzerindeki baskısı, araştırmalarda farklı örneklemlerin aynı torbada değerlendirilmesi ile sonuçların karmaşıklaşması ve net olmaması, deneyimli uygulayıcıların elde ettikleri sonuçları kliniklerimizde birebir elde edemeyebileceğimiz gerçeği, bilimsel veritabanında çok çelişkili sonuçların elde edilmiş olması ile net bir sonuç elde edilememesi, ülkemizde yabancı dil bilmeyen meslektaşların sayıca çok olması ve bilimsel verilerin çoğuna erişimin ücretli olması gibi sorunlarımız bulunmaktadır. Sunuda ‘flepli ve flepsiz cerrahinin hangisini tercih edelim?’, ‘implant cerrahisinde antibiyotik kullanımının faydası var mı?’, ‘dişi çekince soket koruma mı yapalım, hemen mi yerleştirelim yoksa hiçbir şey yapmadan bekleyelim ve iyileştikten sonra mı yerleştirelim?’ gibi sorulara bilimsel veritabanının verdiği yanıtlar sorgulanmaktadır.     Özet olarak, dişhekimliği pratiğinde ihtiyaç duyulan ve net cevabı bilinmeyen önemli konulara bilimsel veritabanının verdiği yanıt  açıklanmaktadır.

Bu konferansın dinlenmesiyle, dişhekimleri aşağıda belirtilen ana başlıklarda bilgi sahibi olurlar:

 • Bilimel verilerin değerlendirilmesindeki önemli hususlar
 • Dişhekimliği pratiğinde ihtiyaç duyduğumuz ucu açık soruların bilimsel veri tabanındaki yanıtları
 • Dişhekimliğii eğitiminin mevcut yetersizliklerinin eleştirisi
Duration
30 minutes
Source
ITI Congress Turkey & Azerbaijan 2016
CPD/CME
0.5 hours
Purchase price
15 Academy Coins
Publication date: Mar 24, 2017 Last review date: Mar 17, 2021 Next review date: Mar 17, 2024
 • Complications
 • Congress Lecture
 • Education
 • Failure
 • General Topics
 • Languages
 • Literature and Evidence
 • Long-Term Data
 • Outcomes
 • Practising Implant Dentistry & Self Directed Learning
 • Success and Survival
 • Turkish

ITI QR code Mvc

Share this page

Download the QR code with a link to this page and use it in your presentations or share it on social media.

Download QR code
QR code