Congress Lecture

0.0The average rating is 0 stars out of 5.
Prosthodontic Planning and Procedures

İmplant Ve Hareketli Protezler: Başka Bir Açıdan Bakarsak

Hakan Bilhan

Bu konferansta Dr. Bilhan, bölümlü dişsiz hastalarda uygulanabilecek pratik ve kolay yöntemler konusunda bilgi vermektedir. İmplant hastalarının bir kısmının, bu sunumda üzerinde durulan önerilere gereksinimi olduğu belirtilerek, bazen az sayıda implant kullanılarak yaratılan çözümlerin son derece yararlar sağlayabileceği belirtilmektedir.

Bölümlü dişsiz hastalarda, protezin hareketini azaltmak, tutuculuğunu artırmak, kalan doğal dişleri korumak ve protezin kapladığı alanı azaltarak, hastaların protezi daha rahat kullanmalarını sağlamanın önemi vurgulanmaktadır. Bu amaçla, olabildiğince az sayıda yerleştirilen implantlar ve konumları hakkında bilgiler verilmektedir. Bu sunumda ayrıca, bu gibi protezlerde kullanılmakta olan tutucular üzerinde de durulduğu gibi, arka bölgeye implant yerleştirilemeyen tam dişsiz vakalarda, sadece ön bölgeye yapılan sabit implant üstü restorasyonlara hassas tutucularla bağlanan bölümlü protezler konusunda da bilgiler verilmektedir.

Bu konferansın dinlenmesiyle, dişhekimleri aşağıda belirtilen ana başlıklarda bilgi sahibi olurlar:

 • Bölümlü dişsizlikte yapılan protezlerdeki zorluklar
 • Bölümlü dişsizlik vakalarında az sayıda implant kullanılarak yapılabilen protezler
 • İmplant destekli bölümlü protezlerin sağlayabileceği yararlar
 • İmplant destekli bölümlü protezlerde kullanılan tutucular
 • Tam dişsiz hastalarda, arka bölgeye implant yerleştirilemeyen durumlarda uygulanabilecek ara çözümler
Duration
24 minutes
Source
ITI Congress Turkey & Azerbaijan 2016
CPD/CME
0.4 hours
Purchase price
12 Academy Coins
Publication date: Apr 18, 2017 Last review date: Apr 11, 2017 Next review date: Apr 11, 2020
 • Anatomy & Biological Principles
 • Biomechanics
 • Congress Lecture
 • Full-Arch RDP
 • Languages
 • Partial RDP
 • Prosthesis Design
 • Prosthodontic Planning & Procedures
 • Prosthodontics
 • RDP
 • Turkish

ITI QR code Mvc

Share this page

Download the QR code with a link to this page and use it in your presentations or share it on social media.

Download QR code
QR code