PRI sırasında zarar görebilecek önemli anatomik yapılar arasında _______ sayılabilir.

Select all correct answers