PRI'ler dikey serbestleştirici kesi ile başlayıp bitmelidir.

Select the correct answer.