Aşağıdaki resimlerden hangi ikisi iki duvarlı defekti göstermektedir?

Select the correct answer.