Kollajen membranlardaki materyal hayvan kaynaklıdır, sıklıkla sığır ya da domuzdan elde edilir.

Select the correct answer.