Eğer bir peri-implant defektte _____________ varsa, koşullar eşzamanlı kemik ogmentasyonu için uygun değildir.

Select the correct answer.