PES ve BES kısaltması implant protezlerinde ne ile karşılaştırılarak anlam kazanır:

Select the correct answer.