Dehissens defektleri genellikle implantın kemik zarfına yerleştirilmesi şartıyla implant yerleştirilmesi ile eş zamanlı olarak tedavi edilebilir.

Select the correct answer.