Diş çekimi sonrası, demet kemik kaybı bukkal kemikte dehissens oluşumu ile sonuçlanır. Eğer implant kemik zarfı içine yerleştirilebilirse, _______ önerilir.

Select the correct answer.