implant apeksi ile mandibular kanal arasında _______ 'lik güvenlik sınırına her zaman dikkat edilmelidir.

Select the correct answer.