Cerrahi komplikasyonlar cerrahi öncesi veya cerrahi sırasındaki hatalardan kaynaklanabilir.

Use drag & drop.

Implant malpozisyonu
Implantın yer değiştirmesi
kanama
Enfeksiyon
Sinir zararı
Implantın kötü kalitedeki veya yetersiz kemik içerisine yerleştirilmesi
Risk altındaki hastaların belirlenememesi
implant frezinin hatalı açılandırılması
Cerrahi sırasında bakteriyel kontaminasyon
Frezleme işlemleri