Bir implantın primer stabilitesi osseointegrasyon için bir gereklilik değildir.

Select the correct answer.