İmplantın yer değiştirmesi aşağıdaki risk faktörlerinin hangisi ile ilişkilidir?

Select the correct answer.