Gösterilen alanlardan hangisi flep tabanını gösterir?

Select the correct answer.