Flep kadırıldıktan sonra, cerrahi alanda aşağıdaki anatomik dokulardan hangilerinin özellikle görünmesi gerekir:

Select all correct answers