Yetersiz kaldırılmış küçük bir flebin dezavantajı _________ olabilir.

Select all correct answers