Krestal kesi tek başına anatomik yapıların iyi bir şekilde görünmesini sağlar.

Select the correct answer.