Intravenöz sedasyondan önce hasta 6 saat aç kalmalıdır. Bu şu demektir:

Select all correct answers