Erişkin hastalar, dental tedaviler için genel anestezi sırasında burundan entübe edilir.

Select the correct answer.