Değişken anksiyete derecelerine sahip hastalar için farklı sedasyon yöntemleri endikedir. Soldaki ifadeleri, sağdaki doğru karşılıklaryla sürükle-bırak ile eşleştirin:

Use drag & drop.

Genel anestezi
Oral sedasyon
Intravenöz sedasyon
Yüksek derecede korku ve anksiyetesi olan hastalar
Düşük ve orta derecede korku ve anksiyetesi olan hastalar
Diğer ağrı ve anksiyete kontrol yönteminin uygun olmadığı hastalar