Hasta, sedasyondan önce ameliyat öncesi muayene için görülmelidir. Alınan yazılı onam aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Select all correct answers