Sedasyon ve genel anestezi uygulama kuralları dünyanın her ülkesinde aynıdır.

Select the correct answer.