İmplant tipine bakılmaksızın, 2 bitişik implant arasındaki önerilen minimum mesafe ______'dir.

Select the correct answer.