Tam dişsiz alt çenede, 6 implant ile tam ark tek parça sabit protez için tercih edilen implant bölgelerini belirtin.

Select all correct answers