Arka bölgede 3 eksik dişi restore etmek için aşağıdaki restorasyon tasarımları mümkündür:

Select all correct answers