Bu vakada gösterildiği gibi, sert ve yumuşak doku konturlarında büyük defektler olduğunda, kabul edilebilir bir estetik sonuç elde etmek zor olabilir. Aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisinin bu durumda kabul edilebilir bir sonuç vermesi daha olasıdır?

Select the correct answer.