Aşağıdaki faktörlerden hangisi bir implant tedavisinin estetik riskini etkileyebilir?

Select all correct answers