3B görüntüleme sırasında takılan radyografik şablon aşağıdakilerden yapılmalıdır:

Select the correct answer.