Bilgisayar destekli planlama terimi, bilgisayar yazılımının bir planlama sürecine entegrasyonunu ifade eder.

Select the correct answer.