Aşağıdakilerden hangisi yönlendirici şablonların avantajlarıdır?

Select all correct answers