Kılavuzlu cerrahi teknikler,belirleyici şablonun klasik bir örneğidir.

Select the correct answer.