Şablonlar sert veya yumuşak doku arttırımı işleminin gerekli olacağı alanları gösterir.

Select the correct answer.