Sistemik risk faktörleri implant tedavisini tehlikeye atabilir.

Use drag & drop.

Kanama bozukluğu
Baş ve boyun bölgesi radyasyon
Oral bifosfonat tedavisi
Yüksek doz immünosüpresif tedavi
Osteonekroz riski
Uzun süreli ve aşırı kanama riski
Operasyon sonrası enfeksiyon riski
Osteoradyonekroz riski