İmplant yapılması planlanan bölgede yetersiz kemik hacmi sadece göreceli bir kontrendikasyon olarak kabul edilir.

Select the correct answer.