Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Select all correct answers