Aşağıdaki yerleştirme sürelerinden hangisinin, alveoler kemik erimesi nedeniyle aşamalı kemik arttırımı gereksinimi riski en yüksektir?

Select the correct answer.