Protez vidası, dayanak vidasından daima daha yüksek bir tork değerine kadar sıkılmalıdır.

Select the correct answer.