________ vida başlarını korumak için kullanılır, çünkü zamanla değişmez ve dengelidir.

Select the correct answer.