İmplant destekli protez yerleştirildikten sonra aşağıdaki post-operatif kayıtlardan hangisi alınmalıdır:

Select all correct answers