Tek üyeli bir SP'in en yaygın konstrüksiyonu, bir alt yapının kaplama malzemesi ile kaplandığı kombinasyon yapısıdır;

Select all correct answers