Çok üyeli SP'ler için tam-seramik protezler önerilir.

Select the correct answer.