Kemik fleksiyonu alt çenede göz önünde bulundurulur ancak üst çenede dikkate alınmaz.

Select the correct answer.