ITI SAC Sınıflaması kullanılarak yapılan oklüzal risk değerlendirmesi aşağıdakilerin değerlendirilmesini içerir:

Select all correct answers