Resimde görülen klinik durumda, hasta hafif kuvvetle ısırdığında metal folyo (shimstock) 16 ile 46 arasında _________.

Select the correct answer.