Tasarım ve işleme sorunları, tam- seramik dayanaklarda ve protezlerde erken başarısızlığa neden olabilir.

Select the correct answer.