Kırılmadan önce plastik olarak deforme olamayan bir malzeme şu şekilde tanımlanır:

Select the correct answer.