Bir diş seramikçisinin beceri ve sanatı, implant SP'lerini yapmak için kullanılan malzemelerin estetik sınırlamalarının üstesinden gelemez.

Select the correct answer.