Her bir uçta desteklenen ve ortada yüklenen bir kirişin eğilmesi (üç noktalı bir bükülme testi) kirişin kalınlığı ile ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi eğilme gerilimi ile kiriş kalınlığı (t) arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır?

Select the correct answer.