Dayanaklar implanta dahil edilebilir.

Select the correct answer.