Geleneksel implant ölçüsünün temel gereksinimleri şunları içerir:

Select all correct answers