Yumuşak doku çıkış profili', implantın tepesinden mukozal kenara geçiş bölgesindeki yumuşak dokunun şeklini tanımlamak için kullanılan terimdir.

Select the correct answer.