Geçici protez üretimi sadece ağız dışı laboratuvar yaklaşımı ile yapılır.

Select the correct answer.