Geçici bir implant protezinin üretilip üretilmemesi gerektiğinin kararını verirken aşağıdaki klinik faktörlerden hangisi rol oynayabilir?

Select all correct answers