Geçici bir implant protezi, daimi restorasyonun üretimi sırasında interproksimal temas alanlarının konumunun korunmasına yardımcı olabilir ve böylece protezin hastaya teslimi esnasında hasta başında geçirilen süreyi azaltır.

Select the correct answer.