Geçici protez tipini seçmeden önce aşağıdaki tedavi faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır:

Select all correct answers