Geçici protezler için birçok endikasyon vardır. Bir geçici protezin değerinin onaylanması, birden fazla amaca hizmet ettiğinde güçlenecektir. Soldaki ifadeleri, sürükle ve bırak özelliğini kullanarak sağdaki doğru karşılıklarıyla eşleştirin.

Use drag & drop.

Fonksiyonel endikasyon
Biyolojik endikasyon
Estetik endikasyon
Hasta-odaklı endikasyon
Dudak ve yüz desteğinin restorasyonu
Hastanın önerilen protetik tedaviye toleransının test edilmesi
Aktif dental hastalığı durdurmak için başlangıç tedavisinin sonucunun gözlemlenmesi
Protetik rehabilitasyon parametrelerinin test edilmesi