Sürekli yakalama (Continuous capture) cihazları taramak için her zaman pudra uygulaması gerektirir.

Select the correct answer.