Biyolojik hususların aşağıdakiler üzerinde etkisi olabilir:

Select all correct answers