İmplant destekli geçici protez endikasyonları şunları içerebilir:

Select all correct answers