Aşağıdakilerden hangisi tarafsız bir ifadedir?

Select the correct answer.