Aşağıdakilerden hangisi/hangileri hastayla tedavi seçeneklerini tartışırken klinisyene nötr (tarafsız) bir tarz geliştirmesine yardımcı olabilir?

Select all correct answers