Hastalarla tedavi seçeneklerine ilişkin tartışmaların belgeleri ne zaman tamamlanmalıdır?

Select the correct answer.