Modifiye edici faktörler, bireysel tedavi vakalarının sınıflandırılmasına izin verir.

Select the correct answer.