Orta derecede gülümseme çizgisi olan bir hastada, eksik bir lateral kesici dişin komplike olmayan bir şekilde değiştirilmesi için büyük olasılıkla hangi restoratif sınıflandırma geçerli olacaktır?

Select the correct answer.