Hastanın bakış açısından en kolay hangi faktör değerlendirilir?

Select the correct answer.