İlave teşhis incelemeleri aşağıdaki durumların hangisi/hangilerinde gerekir?

Select all correct answers