İmplant tedavi planlamasında, tek başına radyografik bölge değerlendirmesi yeterlidir.

Select the correct answer.