Alt çenede, aşağıdaki hangi anatomik yapılar implantların yerleşimini etkiler?

Select the correct answer.