Diş kaybının nedenlerinin bilinmesi, enfeksiyon riski hakkında değerli bilgiler sağlar.

Select the correct answer.