İmplant tedavisi, zayıf glisemik kontrollü diyabetik hastalarda ek önlemler alınmadan endike olabilir.

Select the correct answer.