Hastanın kültürel, medeni ve ailevi durumu tedaviye yönelik tutumlarını etkileyebilir.

Select the correct answer.