Yapılandırılmış bir hasta değerlendirmesi, mümkün olan en iyi tedavinin temelini oluşturur.

Select the correct answer.