Aydınlatılmış hasta onamı elde etmek yapılandırılmış değerlendirme ve tedavi planlama sürecinin önemli bir hedefidir.

Select the correct answer.