İmplant üreticileri satış ve pazarlama yapabilmek için Gıda ve İlaç İdaresi (FDA-Food and Drug Administration) veya Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) gibi yetkili kuruluşlardan onay almak zorunda değillerdir.

Select the correct answer.