İmplant-dayanak arayüzünün tasarımı bu bölgedeki bağlantının sağlığı için çok önemlidir. Bu anlamda dıştan bağlantılar (external) iç bağlantıya göre daha kararlı ve sağlamdır.

Select the correct answer.