INR (önceki 24 saat içinde ölçülür)şu durumlarda ise, warfarin alan bir hasta üzerinde çalışmak güvenlidir:

Select the correct answer.