Antibiyotik direnci potansiyelini en aza indirmek için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılabilir?

Select the correct answer.