Uyuşturucuların kullanımı, aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin dental implant tedavisi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir?

Select the correct answer.