Bu mikrobiyolojik kültürde gösterilen net alanlar, farklı antibiyotiklerin bakteri popülasyonu büyümesi üzerindeki engelleyici etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Select the correct answer.