Diş çekimi sonrası bukkal kemik kaybı lingual kemik kaybından daha büyüktür çünkü:

Select all correct answers