Alveolar kemiği uygun şekilde tanımlamak için kullanılan birkaç farklı terim vardır.

Use drag & drop.

Makroskobik anatomik terim
Histolojik terim
Radyografik terim
bundle kemik
alveolar bone proper veya cribriform tabaka (etmoid kemiğin delikli bölümü)
lamina dura