Bundle kemik diş çekildikten sonra korunur

Select the correct answer.