Çekim boşluğunda mineralize kemik oluşumu öngörülebilir.

Select the correct answer.