Değiştirici faktörlerin yokluğunda, dört ila sekiz hafta sonra mikro pürüzlü yüzeye sahip solid-vidalı implantların erken yüklenmesi, kısmi dişsiz hastaların genişletilmiş dişsiz bölgelerinde öngörülebilir bir tedavi yaklaşımıdır.

Select the correct answer.