Dental implantların erken yüklenmesi, protezin implant yerleştirilmesinden sonra __________ arasında bağlanması olarak tanımlanır.

Select the correct answer.