Radyasyon riski aşağıdakilerden hangisi/hangileri tarafından kontrol edilir:

Select all correct answers