Radyografik 3B görüntüleme için tomografik teknikler kullanılabilir. İmplant diş hekimliğinde kullanılan üç farklı tomografik yöntem şunlardır:

Select all correct answers