Soldaki farklı implant dayanak bağlantı tasarımları hakkındaki ifadeleri, sürükle ve bırak yöntemiyle sağdaki krestal kemik yeniden şekillenme derecesi ile ilişkilerine göre eşleştirin: (implantların doğru apiko-koronal pozisyonda olduğunu varsayalım)

Use drag & drop.

Tek-parça implantlar
Boyun ve dayanak çapları birbiriyle aynı çaplarda olan iki parçalı implantlar
Boyun ve dayanak çapları birbirinden farklı çaplara sahip olan iki parçalı implantlar (platfrom switch)
Krestal kemik seviyesinde değişiklik yok
0.5 mm krestal kemik kaybı
1.5-2 mm krestal kemik kaybı