İmplant / abutment arayüzünün varlığı / yokluğunun marjinal kemik seviyesi üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.

Select the correct answer.