Kantilever uzantıları olan geleneksel sabit protezler (SP'ler) kantilever uzantısı içermeyen geleneksel SP'lere kıyasla _______ teknik ve biyolojik komplikasyon oranlarına sahiptir.

Select the correct answer.