Benzer protez seçenekleri için tedavi sonuçları tüm hastalarda ve klinik durumlarda aynıdır.

Select the correct answer.