Üst çene ön dişleri eksik olan bireylerde, estetik ve fonetiği yeniden sağlamak için potezler kullanılır.

Select the correct answer.